• Μήλος, Νάξος
 • καθημερινά: 09:00 - 21:00
 • Αθήνα
 • Δευ - Παρ: 09:00 - 21:00
 • Σάββατο: 09:00 - 15:00
 • Μήλος, Κυκλάδες
 • (+30) 6946 85 69 11

ΜΗΛΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 • Νάξος, Κυκλάδες
 • Aθήνα, Ελλάδα

υπηρεσίες

MILOS RENT A CAR

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 • Υπηρεσίες - Όροι Ενοικίασης Οχήματος & Προϋποθέσεις
 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΤΗΑ RENT ΙΚΕ" και η οποία θα αναφέρεται στο παρόν ως Εκμισθώτρια, εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού καθώς και με εκείνους τους όρους που αναγράφονται στην εμπρόσθια πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως,  ρητά και ανεπιφύλακτα ο Μισθωτής, ως νόμιμους.

 

01) ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να έχει συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας, το οποίο προβλέπεται,  ήτοι το 21ο έτος, για αυτοκίνητα των Κατηγοριών A,B,C,D. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες το ελάχιστο όριο της ηλικίας του μισθωτή-οδηγού καθώς και κάθε προστηθέντος τρίτου οδηγού ορίζεται και συμφωνείται δια του παρόντος το 23ο έτος.

 

02) ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να είναι κάτοχος νόμιμης και έγκυρης άδειας ικανότητας οδήγησης, νομίμως θεωρημένης και ισχύουσας στην Ελλάδα και με ημερομηνία έκδοσης ένα (1) έτος τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύναψης της παρούσης συμφωνίας-μίσθωσης. Πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται σε κάθε περίπτωση να είναι κάτοχοι άδειας ικανότητας οδηγήσεως, ισχύουσας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλως να είναι κάτοχοι διεθνούς άδειας ικανότητας οδήγησης σε ισχύ και νομίμως θεωρημένης και αναγνωρισμένης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

03) ΕΓΓΥΗΣΗ – ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ: Κατόπιν αποδοχής από την Εκμισθώτρια, η εγγύηση προκαταβάλλεται με βάση το μίσθωμα που έχει υπολογισθεί (ελάχιστο όριο €300 ανά μίσθωση, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως της διάρκειας της μισθώσεως και των υπολοίπων συμφωνιών όπως καθορίζονται με το παρόν). Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικής κάρτας αναγνωρισμένης από την εκμισθώτρια , δεδομένου ότι ο μισθωτής δίδει με το παρόν την έγκρισή και πληρεξουσιότητά του και εγγυάται με αυτήν όλους τους όρους του παρόντος, δικαιουμένης της εκμισθώτριαςνα προβεί σε χρέωση αυτής, για την είσπραξη οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του μισθωτή, πηγάζει από το παρόν. Τα οχήματα ειδικών κατηγοριών, όπως ενδεικτικά τα luxury οχήματα, τα SUV, τα VAN κτλ δεν εξαιρούνται της προκαταβολής εγγυήσεως, ακόμη και εάν ο μισθωτής είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας . Ελάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι τουλάχιστον μια (1) πλήρης ημέρα (24 ώρες). Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, η εγγύηση ή μέρος της εγγύησης θα καταπίπτει υπέρ της εκμισθώτριας. Ο μισθωτής και κάθε προστηθείς του θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας  και για οποιαδήποτε άλλη οικονομική ζημία προκαλέσουν στην εταιρεία πέραν του ποσού της εγγυήσεως. Κάθε επιπλέον ώρα υπέρβασης του χρόνου της συμφωνημένης μίσθωσης και μέχρι των τριών πρώτων ωρών υπέρβασης ο μισθωτής θα επιβαρύνεται με 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέραν των τριών πρώτων ωρών καθυστέρησης θα χρεώνεται με μια επιπλέον ολόκληρη ημέρα.

 

04) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Ο Μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για την χρήση για την οποία  το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Εκμισθώτρια το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Ο μισθωτής-οδηγός και κάθε προστηθείς τρίτος οδηγός, πριν την παράδοση του οχήματος, πρέπει επίσης να παραλάβει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, για τα οποία η Εκμισθώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αποθήκευση. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να:

Α) καταβάλει στην Εκμισθώτρια αντίστοιχου χρόνου αποζημίωση χρήσεως,

Β) καταβάλει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της η οποία αιτιωδώς συνδέεται με την στέρηση χρήσεως του οχήματος (διαφυγόντα κέρδη κ.τ.λ.),

Γ) να αποκαταστήσει κάθε βλάβη που προκλήθηκε στο όχημα ή στην εταιρεία εκ της μη προσήκουσας παράδοσης-επιστροφής του οχήματος.

Η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με χρέωση αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον ο μισθωτής δεν επιστρέψει το όχημα τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα παράδοσης ή είναι υπερήμερος στην καταβολή του μισθώματος και  σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλομένης αποζημιώσεως. Η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει  την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής του.

 

05) ΚΛ0ΠΗ (TPC), ΖΗΜΙΕΣ (CDW), ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Ο Μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημιάς του Αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) καθώς και να καταβάλλει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα υποστεί η Εκμισθώτρια, ανεξαρτήτου υπαιτιότητάς του. Ειδικότερα ο Μισθωτής:

Α. 1) ευθύνεται για όλες τις ζημιές που έχει προκαλέσει στο όχημα ή σε τρίτους και για κάθε πταίσμα του 2) υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε ποσόν  που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους, από ζημίες μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά, τις οποίες ο Μισθωτής προκάλεσε κατά την οδήγηση του οχήματος και σε περίπτωση που δεν το πράξει ο ίδιος, η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά την εν λόγω αποζημίωσή της με το νόμιμο τόκο καθώς και κάθε περαιτέρω ζημία (ηθική βλάβη, αποζημίωση κ.τ.λ.).

Β. ευθύνεται για την ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου, με μόνη εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή, σε περίπτωση που η Εκμισθώτρια απαλλάσσει τον Μισθωτή από την ανωτέρω ευθύνη, με ειδική συμφωνία, εφόσον ο Μισθωτής έχει ήδη αποδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση και τους όρους για την «Κάλυψη Κλοπής» (TPC) του Αυτοκινήτου όπως αυτοί ερμηνεύονται στον εκάστοτε κατάλογο της Εκμισθώτριας, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και εφόσον ο Μισθωτής έχει λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Σε κάθε περίπτωση ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το κλειδί του αυτοκινήτου στην Εκμισθώτρια, άλλως δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Ρητά συμφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια τμημάτων, εξαρτημάτων ή/και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του Αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την παραπάνω αποδοχή «Κάλυψη Κλοπής» (TPC).

Γ. ευθύνεται για κάθε ζημία του Αυτοκινήτου συνεπεία σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού , καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) δεν απαλλάσσει τον Μισθωτή, εάν το Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης (άρθρο 7) του παρόντος. Ακόμα και στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «Απαλλαγή Ευθύνης» αναγνωρίζει, ότι επιβαρύνεται με ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται από τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας ή αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ρητά συμφωνείται ότι: Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγής Ευθύνης» (CDW) ή η πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης (FDW), δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημίες που προξενήθηκαν:

1) Στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου 2) Στα ελαστικά και τους τροχούς του Αυτοκινήτου 3) Κατά τη διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του Αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας 4) Στο εσωτερικό του οχήματος.

Δ. υποχρεούται, ως οδηγός του οχήματος, να μην παραχωρεί την χρήση του σε τρίτους, μη συμβαλλόμενους με την εταιρεία και σε περίπτωση που πράξει κάτι τέτοιο, είναι εις ολόκληρον υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκληθεί στο όχημα ή σε τρίτους, από πταίσμα ή αμέλεια του χρήστη. ε. υποχρεούται, να οδηγεί το όχημα σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) και με απόλυτη ασφάλεια για τον ίδιον και το όχημα και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στο όχημα ή σε τρίτους εκ της μη συνετούς και ασφαλούς οδηγήσεως του ΜΙΣΘΩΤΗ και εφόσον αποδειχθεί αποκλειστική υπαιτιότητά του ή έστω συντρέχον πταίσμα του, υποχρεούται να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια για κάθε ποσό που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει προς αποκατάσταση της προσκληθείσης ζημίας ή για την αποζημίωση τρίτων και σε περίπτωση που δεν το πράξει ο ίδιος, η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά την εν λόγω αποζημίωσή της με το νόμιμο τόκο καθώς και κάθε περαιτέρω ζημία της  (ηθική της βλάβη , διαφυγόντα κέρδη κλπ)

 

06) ΧΡΕΩΣΕΙΣ: Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στην Εκμισθώτρια, κατά την έναρξη της μίσθωσης, με μόνη εξαίρεση την υπογραφή έγγραφης ειδικής συμφωνίας, τα παρακάτω ποσά:

Α. Το ημερήσιο  μίσθωμα για όλη την διάρκεια της μίσθωσης του Οχήματος.

Β. Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στα χιλιόμετρα που πρόκειται να διανύσει με το Αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά εγγράφως. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της μίσθωσης.

Γ. Όλες τις χρεώσεις που αφορούν την αναπλήρωση των καυσίμων του Αυτοκινήτου σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων την οποία είχε κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή.

Δ. όλα τα ποσά που αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις, όπως την «Κάλυψη Κλοπής» (TPC), την απαλλαγή ευθύνης (CDW), την «Προσωπική Ασφάλιση» (PAI), την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW).

Ε. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, έξοδα διοδίων και άλλα έξοδα που αφορούν  την μίσθωση του Αυτοκινήτου.

ΣΤ. Τυχόν έξοδα της Εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οποιονδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από την Εκμισθώτρια.

Ζ. Τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, έξοδα για την άμεση επιστροφή και απόδοση των πινακίδων στην εκμισθώτρια καθώς και έξοδα φύλαξης και παραλαβής του οχήματος από αστυνομικές ή τελωνειακές  αρχές,  διοικητικές ποινές, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην Εκμισθώτρια λόγω παραβάσεων κατά τη χρήση του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις που διέπραξαν διαρκούσης της μίσθωσης και μετά από την επιστροφή του οχήματος.

Η. Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή ελαστικών ή τροχών που καταστράφηκαν ή κάθε χρηματικό ποσό για την αποκατάσταση ζημίας στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου, για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημίας καθώς και για αποζημίωση λόγω απώλειας του Αυτοκινήτου, εκτός εάν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών (άρθρο 5).

Θ. Την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή/και την επιστροφή του αυτοκινήτου σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο στην εμπρός πλευρά του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας, της επιβάρυνσης τούτης καθοριζομένης από την Εκμισθώτρια.

Ι. Την επιπλέον χρέωση της από «Αεροδρομίου Εξυπηρέτησης» (Airport Service Charge) εφόσον ο Μισθωτής μίσθωσε το Αυτοκίνητο σε κατάστημα της Εκμισθώτριας που βρίσκεται σε Αεροδρόμιο.

Κ. Την χρέωση για επιπρόσθετο εξοπλισμό πέραν του βασικού τον οποίο διαθέτει ήδη το όχημα, ή παροχής ειδικού εξοπλισμού (ενδεικτικά αλυσίδες, παιδικό κάθισμα, GPS, mobile internet).

Λ. Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για την αντικατάσταση όλων των κλειδαριών του οχήματος καθώς και την έκδοση νέων κλειδιών, σε περίπτωση απώλειας, από τον Μισθωτή, του παραδοθέντος κλειδιού κατά την έναρξη της μισθώσεως και υπό τον όρο ενημερώσεως της εταιρείας και παραδόσεως του οχήματος στον χώρο στάθμευσης του, προ της απώλειας του κλειδιού.

Μ. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι: 1. Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από την Εκμισθώτρια τελικού Λογαριασμού δεν εξοφληθεί εμπρόθεσμα. 2. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο από την Εκμισθώτρια, ο δε Μισθωτής αποδέχεται αυτές με το παρόν. Οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω χρεώσεων ο μισθωτής δεν κατέβαλλε κατά την έναρξη της μισθώσεως, υποχρεούται να τις καταβάλλει με την παράδοση του αυτοκινήτου στην Εκμισθώτρια εταιρεία.

 

07) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιδεικνύει την επιμέλεια του μέσου συνετού ανθρώπου και οδηγού ως προς την οδήγηση του Αυτοκινήτου, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά και όλα τα μηχανικά του μέρη ώστε να ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Εκμισθώτρια για τυχόν ανάγκη επισκευών. Οποιαδήποτε επισκευή-μηχανική παρέμβαση στο όχημα από τον Μισθωτή, τον προστηθέντα οδηγό ή άλλον (τρίτον) απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας. Επιπλέον, το Αυτοκίνητο απαγορεύεται:

Α. να εξέρχεται  και κυκλοφορεί εκτός Ελλάδας ,  να φορτώνεται σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.

Β. να χρησιμοποιείται για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου.

Γ. για την ώθηση ή ρυμούλκηση αυτοκινήτων, δικύκλων και εν γένει οχημάτων, βαρκών ή άλλων αντικειμένων.

Δ. να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας, δοκιμών ανθεκτικότητας και δοκιμών μέγιστης ταχύτητας κλπ.

Ε. να οδηγείται από οδηγό που τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών και κάθε είδους εξαρτησιογόνων ουσιών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.

ΣΤ. να υπομισθώνεται σε τρίτους.

Ζ. να χρησιμοποιείται με σκοπό και τρόπο αντίθετο στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κυρίως στις διατάξεις του ΚΟΚ.

Η. να χρησιμοποιείται ως μέσο για τη διενέργεια εγκληματικών πράξεων (ενδεικτικά λαθρεμπόριο, σωματεμπορία, μετακίνηση παράνομων μεταναστών, μεταφορά ναρκωτικών ουσιών κ.τ.λ.)

Θ. να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας.

Ι. να χρησιμοποιείται για την μεταφορά βαρέων αποσκευών, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικείμενων και κάθε είδους απαγορευμένων υλικών, δυνάμενων να προκαλέσουν κίνδυνο για το όχημα, την δημόσια υγεία, την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, τον οδηγό ή τρίτους.

 

08) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ: Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το Αυτοκίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε και στον από την σύμβαση της μισθώσεως συμφωνηθέντα τόπο και κατά την συμφωνηθείσα ημεροχρονολογία και ώρα. Η ακριβής ημέρα και ώρα επιστροφής και παράδοσης του Αυτοκινήτου στην Εκμισθώτρια εταιρεία καθώς και η λύση της μισθώσεως αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον μισθωτή και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εκμισθώτριας. Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εκμισθώτρια εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης και να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραβιάσει την ως άνω υποχρέωση, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που παρέλαβε κατά την έναρξη της μισθώσεως είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

 

09) ΕΥΘΥΝΗ: Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτος  κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία. Η Εκμισθώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου εγκαταλειμμένου, αποθηκευμένου ή μεταφερόμενου από τον Μισθωτή  ή άλλον (τρίτον) εντός ή επί του Αυτοκινήτου, διαρκούσης της μισθώσεως ή μετά την επιστροφή του  Αυτοκινήτου στην Εκμισθώτρια.

 

10) ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΚΛΟΠΗ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού, όπως πυρκαγιά, κλοπή κ.λπ. ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω:

Α. Να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, την Εκμισθώτρια και να μην αναγνωρίζει υπαιτιότητα, ενοχή και κάθε ευθύνη του ως προς αξιώσεις τρίτων, με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο πριν ενημερώσει, με οποιοδήποτε τρόπο (προφορικά ή γραπτά) την Εκμισθώτρια.

Β. Να λάβει με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, άπαντα τα στοιχεία των έτερων εμπλεκομένων οδηγών, ιδιοκτητών και οχημάτων (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, αριθμούς κυκλοφορίας κλπ) καθώς και τα στοιχεία των αυτοπτών μαρτύρων.

Γ. Να ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τα αρμόδια αστυνομικά όργανα (Τροχαία) αλλά και τις Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος των ασφαλιστικών εταιρειών όλων των εμπλεκομένων οχημάτων και να ενεργεί κάθε τι δυνατό και πρόσφορο, προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας ως προς την σύγκρουση αλλά και την περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική).

Δ. Να μεταβιβάσει στην Εκμισθώτρια  με κάθε πρόσφορο μέσο , χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία που ασκούν ουσιώδη επιρροή ως προς τη σύγκρουση.

Ε. Να συλλέγει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.

ΣΤ. Να λάβει με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, φωτογραφίες του τόπου του ατυχήματος και των εμπλεκομένων οχημάτων και των ζημιών που φέρουν συνεπεία της σύγκρουσης καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου στοιχείου (τυχόν τραυματιών κ.τ.λ.).

Ζ. Κατά το μέτρο του δυνατού, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να διαβιβάσει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Εκμισθώτρια. η. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου υποχρεούται να ενημερώσει την Εκμισθώτρια, να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, να φροντίσει για την λήψη αντιγράφου εκ του Δελτίου Συμβάντων και να επιστρέψει το κλειδί του οχήματος στην Εκμισθώτρια εταιρεία.

 

11) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

Α. Η Εκμισθώτρια παρέχει στο Μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό (ο οποίος θα δηλωθεί νόμιμα κατά την έναρξη της μισθώσεως), ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής της για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων, μέχρι το ποσό των € 1.220.000 συνολικά κατ' ανώτατο όριο, για δε υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του Αυτοκινήτου της Εκμισθώτριας μέχρι συνολικού ποσού €1.220.000  κατ' ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού. Σε περίπτωση αλλαγής των κατώτατων ορίων ασφαλιστικής κάλυψης από την κείμενη ελληνική νομοθεσία, θα ισχύουν τα αναμορφωμένα ποσά, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον Νομοθέτη.  Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος βρίσκεται στη διάθεση του Μισθωτή προς μελέτη στην έδρα της Εκμισθώτριας εταιρείας. Ο Μισθωτής συμφωνεί με τους όρους αυτού και δεσμεύεται από αυτούς

Β. Η Εκμισθώτρια παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το Αυτοκίνητο.

Γ. Ο Μισθωτής και οι πρόσθετοι οδηγοί του Αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με «Ασφάλιση Οδηγού» (PAI) όπως αυτή ορίζεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογό της Εκμισθώτριας, εκτός εάν ο Μισθωτής ζητήσει την «Ασφάλιση Οδηγού» κατά την έναρξη της μίσθωσης, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του συμφωνητικού αυτού, δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της Εκμισθώτριας ως αναφέρονται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο, καταβάλλοντας και την ανάλογη ημερήσια χρέωση. Ανώτατο όριο ασφαλιστικής κάλυψης ορίζεται το ποσόν των €15.000 το οποίο καταβάλλεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Μισθωτή προς μελέτη, στην έδρα της Εκμισθώτριας.

Δ. Οι αποσκευές δεν καλύπτονται και ο Εκμισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κλπ αυτών κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του Αυτοκινήτου της Εκμισθώτριας.

Ε. Σε περίπτωση που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη ζημιών ο Μισθωτής υποχρεούται με την επιστροφή του Αυτοκινήτου να καταβάλει το εκάστοτε οριζόμενο ποσό στην Εκμισθώτρια εταιρεία.

Ζ. Ο Μισθωτής και κάθε πρόσθετος οδηγός του είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας σε καταβολή, για κάθε ποσόν το οποίο εξαιρείται της ασφαλιστικής κάλυψης ή υπερβαίνει το όριο της.

 

12) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με βάση τα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της Εκμισθώτριας, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της www.matharent.com ή μπορεί να αναζητηθεί σε έντυπη μορφή στην έδρα ή στα υποκαταστήματά της. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Πολιτική Απορρήτου της και το Νόμο.

 

13) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: Α. Το Αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της Εκμισθώτριας. Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μισθώσεως. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Εκμισθώτριας. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό. Β. Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή. Γ. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος (πληρεξούσιος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος) υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο. Δ. Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Εκμισθώτριας και του Μισθωτή. Ε.Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. ΣΤ. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Εκμισθώτρια όσο και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή και αντικαταστάσεως του αρχικού εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο. Ζ. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού, θα υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Εκμισθώτριας. Η. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού χαρακτηριζομένων όλων ως ουσιωδών.

 

14)  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εκμισθώτριας και του Μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, κατά ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία παρέκτασης της αρμοδιότητας σύμφωνα με τον Κ.ΠοΛ.Δικονομίας.

 

MILOS RENT A CAR της MATHA RENT

848-00 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΛΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ: (+30) 22870 21111

ΚΙΝΗΤΟ: (+30) 6946 856911

EMAIL: milos@matharent.com

 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΤΕ 1172E810008979Y1

© 2020 COPYRIGHT MATHA ΙΚΕ - MILOS RENT A CAR  |   ALL RIGHTS RESERVED  |  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  COOKIES

MENU

a

© 2020 COPYRIGHT MATHA ΙΚΕ - MILOS RENT A CAR
ALL RIGHTS RESERVED  | 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  COOKIES

MILOS RENT A CAR
by MATHA RENT

848-00 ADAMANTAS, MILOS, GREECE

TELEPHONE:
(+30) 22870 21111

MOBILE: (+30) 6946 856911

EMAIL: info@matharent.com